some image

Logopedski Centar Čabarkapa

Sa novim digitalnim vremenom, zdravstvena industrija zahteva posebnu prednost da stvori prvi utisak i brzo stigne do novih klijenata. Digitalni marketing u zdravstvu je nova i kreativna ideja za angažovanje potrošača i korisnika usluga, i održavanje odnosa među njima, Digital marketing pomaže u zadržavanju i proširenju zdravstvenih usluga u digitalnom smislu u budućnost.

Danas je neophodno da klinike, doktori, bolnice i drugi medicinski stručnjaci imaju svoje online prisustvo na mreži preko posvećenog sajta. Veb stranica je postala sastavni deo bilo koje moderne defektološke prakse. Kao što vam treba prosotr za vežbanje, onlajn veb sajt postao je onlajn adresa za bilo kog lekar. Odgovarajuća i dobro održavana veb stranica može sve vaše aktivnosti i napore usmeriti u centralno spremište koje je u stanju da uhvati pažnju potencijalnih korisnika usluga i drugih povezanih aktera.

Koncept zasnovan na promociji naučnog bloga sa satelitima (drušvene mreže) mogu staviti glavni akcenat na širenje pozitivne poruke i u kritičnoj zoni promocije, kakav je rad sa decom, ponekad i sa posebnim potrebama.

Kao dodatno sredstvo širenje informacija partnerstvo sa medijskim kućama može biti vitalno sa menadžerske strane svake institucije. U slučaju Logopedsko edukativnog centra – Čabarkapa misija je više nego ostvarena.

Realizovali

  • Strategija nastupa
  • Veb dizajn
  • Komunikacija
  • Društvene mreže
  • Online PR
  • Video produkcija
URL logoped-drcabarkapa.com
Share